Marga Martínez Jané

Imatge i estètica Bellcos

Estètica


656 873 826

La bellesa comença en l’interior.

En procés de canvi, de l’estètica convencional a una estètica més energètica i holística.